IPL Pigmentutjämning

 

Hur fungerar borttagning av pigment?

Vid behandling av pigment omvandlas ljuset till värme och energi, som då alstras och spränger melaninet (pigmentet). I vår hud finns jämnt fördelade celler (melanocyter) som vid solbestrålning producerar pigment. Huden blir då brun.

Vid ökad eller minskad pigmentbildning får man ibland ljusare eller mörkare hud partier/fläckar. Födelsemärken, leverfläckar och åldersfläckar visar anhopningar av pigmentbildande celler. Med åren ökar antalet pigmentfläckar, som ett utryck för samlad ljusstimulering. För att åtgärda djupt sittande pigmenteringar och solskador, rekommenderar vi 3-6 behandlingar med ca 3 veckors mellanrum. För att bibehålla ditt resultat, kan det behövas 1-2 behandlingar per år.

 

Vad ska man tänka på före och efter en behandling?

Man ska inte vara solbränd eller ha varit i solen minst 3 veckor före en behandling. Eftersom solbränna bildas genom att pigment (melanin) bildas i huden, är det viktigt att undvika solning (sol, solarium eller brun-utan-sol kräm) före och efter behandlingsperioden. Annars absorberar den solbrända huden mer ljus, vilket gör behandlingen mindre effektiv. Normalt sett behövs ingen efterbehandling. Ska man göra flera behandlingar, ska man inte sola i solljus eller solarium. Det behandlade området ska skyddas med hög solskyddsfaktor, helst faktor 30/50 i 4-6 veckor efter avslutad behandling. Huden kan ibland få en lätt rodnad eller bli svullen i några dagar. Man kan märka att huden ser lite ”smutsig” ut några dagar efter behandlingen, men det ljusas upp efter hand. Efter det uppfattas huden som att den har blivit slätare och fräschare.

 

Hur går en behandling till?

Före en behandling är det bra att komma på en konsultation, för att diskutera just dina förutsättningar och ta del av den information som är viktig innan behandlingen utförs. Före behandling stryks ett lager kall gel, på det område som ska behandlas. Under behandlingen kommer du och den som behandlar att ha speciella skyddsglasögon, som skyddar ögonen från ljuset på maskinen. Munstycket avger en kontrollerad mängs ljus som omvandlas till värme när det träffar hudytan. Värmen sprider sig i vävnaden och beroende på vad som ska behandlas söker värmen sig till kärl, pigment, hår eller kollagen.

Gäller alla IPL behandlingar